PZW 82 Gryf Żukowo

Zaproszenie na zawody wędkarskie.

 

Zarząd koła PZW 82 „Gryf” z Żukowa zaprasza członków koła na zawody wędkarskie:

– Zapraszamy członków koła kat. junior na zawody feederowo – gruntowe „Dzień Dziecka 2020” 

Miejsce i czas zbiórki:  Jezioro „Wysockie”  06 czerwiec (sobota)  godz. 13.00 zawodnicy wędkują na jedną wędkę z brzegu.

– Zapraszamy członkinie i członków koła w kat. kobiet i seniorów na zawody feederowo- gruntowe, nocne.

Miejsce czas zbiórki: Jezioro „Wysockie” 06 czerwiec (sobota) godz. 17.00 zawodnicy wędkują na dwie wędki z brzegu. 

 Zbiórka w stałym miejscu nad jeziorem „Wysockim” jak zwykle w pobliżu plaży, Gmina Żukowo – Nowy Świat.

UWAGA  WAŻNA INFORMACJA :

Szanowne Koleżanki i Koledzy pamiętajmy, że znoszenie kolejnych ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętajmy m.in. o zachowaniu bezpiecznych odległości i zakładaniu maseczek.  Dbajmy o siebie i innych.

Środki dezynfekcyjne zapewnia organizator.

Wyciąg z Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020.

Rozdział 4
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
§ 15. 1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. –
Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym
maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

Terminarz zawodów wędkarskich dla członków koła, po zmianach związanych z epidemią, jest już zamieszczony na stronie głównej w zakładce (Terminarz zawodów i wydarzeń 2020)  KLIK

 

Autor Tekstu:Rafał Dzierzgowski || Data dodania: || Opublikowano w kategorii: Bez kategorii