PZW 82 Gryf Żukowo

Klasyfikacja Gpx 2022

Koleżanki i koledzy, jak co roku większość naszych zawodów Kołowych zaliczana jest do klasyfikacji  Gpx roku. 

Od 2019 roku, oprócz nagradzanych pucharami laureatów gpx:  Pięciu juniorów, trzech kobiet i dziesięciu mężczyzn, jest w waszym zasięgu  statuetka przejściowa.  Wykonana i podarowana  nam przez członka naszej społeczności kol. Zbigniewa Leśniewskiego.  

Klasyfikacja Gpx 2022 podliczona po zawodach  z dnia 25 września nad jeziorem Wysockim.

Zawody zaliczane do Gpx 2022 Koła PZW 82 „Gryf” Żukowo są określone i dostępne w terminarzu zawodów na rok 2022 w zakładce menu na stronie głównej.     

Wyniki z poszczególnych zawodów zaliczanych do Gpx 2022 do wglądu w relacjach z danych zawodów. 

Pytania związane z punktacją zawodów:  Sekretarz Koła – Michał Belka

Jednocześnie informujemy, przypominamy.  Decyzją ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW 82 „Gryf” Żukowo:

Najgorsze, najmniej punktowane zawody danego zawodnika zostaną wykluczone. ( dotyczy kat. senior mężczyzn.)