PZW 82 Gryf Żukowo

Zarząd koła 2021/2024

Władze Koła:

Rafał  Dzierzgowski – prezes 

Andrzej  Elgert – wiceprezes ds. sportu

Leon Kobiela – wiceprezes ds. młodzieży 

Roman  Pułczyński – wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód

Andrzej  Stefanowski – skarbnik

Michał  Belka – sekretarz 

Wojciech  Bigus – członek

Kazimierz  Pionk – członek

 Organy koła:

Komisja  Rewizyjna:    Grzegorz Damps, Waldemar Marschk, Rafał Dąbrowski.

Sąd koleżeński:   Marek Klimkowski, Stefan Gorlikowski, Waldemar Kleisa. 

Rzecznik dyscyplinarny:   Roman Cyman.

Komendant SSR przy Kole PZW 82 „Gryf” Żukowo:  Roman Pułczyński