PZW 82 Gryf Żukowo

Konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej 2023

Rada ds. młodzieży Zarządu Okręgu w Gdańsku zaprasza dzieci i młodzież, do wzięcia udziału w konkursie wiedzy wędkarskiej i ekologicznej 2023.

Regulamin konkursu.

1. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z Okręgu Gdańskiego PZW, w wieku od 10 do 16 lat (bez względu na miesiąc urodzenia).

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – test, II etap – test.

3. Termin nadsyłania odpowiedzi I etapu:  do 15 lutego 2023 r.

4. Test oraz druk do odpowiedzi I etapu znajduje się na stronie http://www.pzw.gda.pl/

5. Odpowiedzi proszę przesłać na adres:   pzw@pzw.gda.pl

  lub Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku  ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk

6. Prace na innych drukach, kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi osobowymi nie będą brane pod uwagę.

7. Oceny prawidłowości odpowiedzi dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku.

8. Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz nazwiska osób, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną ogłoszone na stronie Okręgu Gdańskiego PZW  http://www.pzw.gda.pl/  w terminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu.

9. Termin II etapu – finał dla zwycięzców I etapu ustala się na dzień 18 marca 2023  r. (sobota) godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku ul. Rajska 2.

10. Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma atrakcyjną nagrodę główną, pozostali uczestnicy otrzymają wędkarskie upominki.

11. Opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby testy I etapu były wypełnione przez dzieci samodzielnie. W przypadku nadesłania prac budzących uzasadnione podejrzenie pracy grupowej, komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich prac danej grupy.

Załączniki:  Pytania konkursowe i druk odpowiedzi:   KLIK

 

Rada ds. Młodzieży

Okręg Gdański PZW 

 

 

Autor Tekstu:Rafał Dzierzgowski || Data dodania: || Opublikowano w kategorii: Bez kategorii