PZW 82 Gryf Żukowo

Zawody feederowo – gruntowe. Zapraszamy.

Zarząd Koła zaprasza członków koła na zawody feederowo – gruntowe w kat. junior, senior kobiet i mężczyzn. Dnia 15.05.2021 (sobota)

Puchar III Jezior 1/2021. Współorganizowany z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie

Zapraszamy na zawody wędkarskie w dyscyplinie feederowo – gruntowej członków koła kat. junior, senior kobiet i mężczyzn. UWAGA WYDARZENIE W OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM (Regulamin niżej)

Miejsce i data  zawodów:

jez. Tuchomskie ( zapisy i losowanie  w godz. 6.00-7.00 w stały miejscu, pomiędzy plażą a parkingiem)

Regulamin uczestnictwa i zasady wędkowania:

 • Wędkarze chcący uczestniczyć w wydarzeniu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.
 • Chętni do uczestnictwa zobowiązani są do zgłoszenia się i wylosowania stanowiska w godz. 6.00 – 7.00 ( tylko jedna osoba podchodzi do organizatora następnie niezwłocznie udaje się na wylosowane przez siebie stanowisko wędkarskie)
 • Zawody poprzedzane tradycyjnym sygnałem dźwiękowym rozpoczynają się o godz. 8.00 w obu kategoriach.
 • Zawodnicy wędkują na jedną wędkę feederową lub gruntową do wyboru (według:  Zasad Organizacji Sportu wędkarskiego PZW)
 • Zakończenie zawodów kat. juniorów o godz. 11.00 ( ważenie ryb na stanowiskach z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego)
 • Zakończenie zawodów kat. senior kobiet i mężczyzn o godz. 12.00 (ważenie ryb na stanowiskach wędkarskich z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego)
 • Naliczanie pkt. sektorowych (według: Zasad Organizacji  Sportu Wędkarskiego PZW)
 • Tradycyjny posiłek po zawodach, również z zachowaniem w/w reżimu ( zawodnik w pojedynkę  podchodzi do serwisu wydawczego i oddala się nie tworząc z innymi uczestnikami zgromadzenia)
 • Ogłoszenie wyników:  Wyniki  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeniowej, przy biurze zawodów, do wglądu dla chętnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto, w dzień zawodów oficjalne ogłoszenie wyników na stronie internetowej koła.
 • Nagrody oraz dyplomy dla laureatów zostaną rozdane na miejscu z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, dla chętnych do  odebrania w siedzibie koła po wstępnym uzgodnieniu telefonicznym z prezesem koła. 603 872 406
 • Wszelkie pytania dot. organizacji zawodów pod nr tel. 603 872 406 – Rafał.

Autor Tekstu:Rafał Dzierzgowski || Data dodania: || Opublikowano w kategorii: Bez kategorii