PZW 82 Gryf Żukowo

Informacja na temat Szkolenia „RODO”

Zarząd koła PZW 82 „Gryf” z Żukowa zaprasza funkcyjne osoby w kole, na szkolenie w zakresie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – „RODO”

Szkolenie odbędzie się 3 lutego o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Kartuzy ul. Generała Józefa Hallera 1

Niżej wymienione osoby funkcyjne w kole, zobowiązane są do uczestnictwa w szkoleniu RODO, osoby te mają mieć określony zakres dostępu do danych osobowych który wynika z Statutu PZW , Regulaminu Organizacyjnego Koła (nowy 2018),regulaminów poszczególnych komisji.

1. Prezes Koła

2. Sekretarz Koła

3. Skarbnik Koła

4. V- ce Prezes ds. sportu (sędziowie)

5. V-ce Prezes ds. ochrony (Komendant SSR Koła, dowódca grupy)

6. Przewodniczący komisji rewizyjnej Koła (sekretarz)

7. Przewodniczący sądu koleżeńskiego Koła (sekretarz)

8. Rzecznik Dyscyplinarny Koła (jeżeli w kole jest)

9. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej Koła (sekretarz)

10. Strażnicy SSR Koła – wszyscy

Po szkoleniu RODO około godz. 12.00 nastąpi szkolenie Strażników SSR  Powiatu Kartuskiego.

 

Autor Tekstu:Rafał Dzierzgowski || Data dodania: || Opublikowano w kategorii: Bez kategorii